Overslaan en naar de inhoud gaan

Schelpdierenteelt

Laatst bijgewerkt: december 2018

 

Mosselen, oesters en andere schelpdieren worden gekweekt volgens extensieve kweekmethoden (op de bodem, op verhoogde tafels of hangend) afhankelijk van de kustzone waarin geproduceerd wordt (lagune, getijdengebied, dieper water). Schelpdieren  voeden zich met het plankton dat natuurlijk aanwezig is in het milieu. Er moet geen geen bijkomend voedsel toegediend worden. Mosselen worden meestal gekweekt aan touwen die worden opgehangen aan drijvende systemen of rond palen in het getijdengebied worden gewonden (‘bouchots’). Oesters worden in zakken op verhoogde tafels geplaatst in het getijdengebied. In de Middellandse Zee, waar bijna geen getijden spelen, worden ze gekweekt aan opgehangen touwen. Mosselen en oesters kunnen tevens in bodemcultuur worden gekweekt. Jonge dieren (‘zaad’) wordt hierbij uitgestrooid op de zeebodem in daarvoor speciaal voorziene percelen, waar men ze verder laat groeien. Men oogst ze vervolgens met korren. Zaad van oesters komt steeds meer uit broedhuizen.

 

 

 

 

 

Milieu-impact van schelpdierenteelt

De kweek van schelpdieren is afhankelijk van de milieuomstandigheden en zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de productie worden sterk bepaald door de kwaliteit van de kustwateren. Deze activiteit kan evenwel de volgende milieu-impact met zich meebrengen:
- een opeenhoping van afval en bezinksel onderaan de hangende installaties;
- de introductie van vreemde soorten in de omgeving;
- oogsten van grote hoeveelheden wild zaad kan natuurlijke schelpenbanken en het ecosyteem dat ervan afhankelijk is (o.a. vogels) uit balans brengen;
- de vernietiging van de zeebodem indien er geoogst wordt met dreggen.

 

Maatregelen die worden getroffen om deze invloeden te beperken


• teeltpraktijken met lage dichtheden;
• een goed beheer van de kweekzones, zeker in het geval deze uitgeoefend worden een gevoelig milieu;
• strenge controle op ziektes tijdens de verschillende fases in de productie;
• controle van de transfer van dieren tussen verschillende kweekgebieden.