Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatregelen ter bescherming van diepzeesoorten

Laatst bijgewerkt: december 2018

 

Welke maatregelen worden er getroffen om diepzeesoorten te beschermen?

 

Vissers die vanaf de jaren 80 in de Noordoost-Atlantische Oceaan geconfronteerd werden met de achteruitgang van de belangrijkste commerciële soorten en bestanden, zagen een buitenkans in het bevissen van de diepzee. Er is echter weinig gekend over deze diepzeesoorten. Hun trage groei maakt ze heel kwetsbaar voor bevissing. De diepzeevisserij heeft ook een grote invloed op de diepzee-ecosystemen en op de algemene biodiversiteit.


De Europese Unie stelde daarom instandhoudingsmaatregelen in:

 

• In 2002 werden binnen de Europese Unie voor het eerst vangstbeperkingen (TAC's - Totaal Toegestane Vangsten) vastgelegd voor diepzeevissoorten. Er werd ook een visvergunningsstelsel voor de diepzeevisserij ingesteld, gepaard gaand met strikte voorwaarden voor de rapportage en de controle. Sindsdien werd de TAC’s regelmatig verlaagd.

• In 2008 nam ook de EU een verordening aan (nr. 734/2008 van 15 juli) om kwetsbare mariene ecosystemen op volle zee te beschermen tegen de nadelige effecten van het gebruik van bodemvistuigen. Deze set van aanbevelingen wil alle organisaties die instaan voor het visserijbeheer aanzetten om de impact van visserijactiviteiten op het mariene ecosysteem te identificeren en alles in het werk te stellen om dit milieu te beschermen. Zo moet men de activiteiten stopzetten als blijkt dat deze het ecosysteem aantoonbare schade toebrengen, of het voorzorgsprincipe toepassen indien geen instandhoudingsmaatregelen zijn ingesteld om de negatieve effecten op de kwetsbare mariene ecosystemen te vermijden (resolutie 61/105 art. 83).

• In 2010 werd de visserij op Atlantische dorie (Hoplostethus atlanticus) verboden.

• In 2012 werd het vangen van diepzeehaaien verboden, ook als bijvangst.

• In 2013 werden voor het eerst enkele van de TTV’s van diepzeesoorten naar boven herzien (3 van de 24 stocks), zo ook een stijging van +77 % voor de stock van grenadiervissen ten westen van de Britse eilanden.

• In 2014 trad het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid in werking. Hierin wordt voor het eerst gesproken over het “bevriezen van de voetafdruk” in de diepzeevisserij, door geen nieuwe expansies meer toe te laten dan de huidig toegekende. In de jaren die volgen zal een milieueffectbeoordeling moeten worden uitgevoerd in die zones naar bodemsleepvisserij gebeurt. In het geval er een negatieve milieu-impact gedocumenteerd wordt, zal de sluiting van het gebied volgen.

• In 2016 werd na vier jaar van intens onderhandelen in driehoeksoverleg tussen het Europees Parlement, de Raad en Europese Commissie, een overeenkomst aangenomen die het verbiedt om in EU-wateren dieper dan 800 meter bodemsleepvisserij uit te oefenen. Tevens werd een bevriezing van de voetafdruk vastgelegd en werden kwetsbare mariene milieus dieper dan 400 meter in bescherming genomen.
• Vanaf 1 januari 2017 is deze maatregel van kracht in Europese wateren.