Overslaan en naar de inhoud gaan

Aquacultuur en milieu

Laatst bijgewerkt: december 2018

 

 

 

De huidige consumptie van visserij- en aquacultuurproducten op wereldniveau bedraagt nagenoeg 20,2 kg per persoon per jaar (FAO-cijfers 2016). Als we in het jaar 2050 – waarin de wereldbevolking naar schatting 9 miljard mensen zal tellen – dezelfde hoeveelheid proteïnen uit vis, schaal- en schelpdieren willen halen, dan moeten we uitgaan van:


- een stagnatie van de wildvangsten op het huidige niveau (90 miljoen ton), op voorwaarde dat beleidsmaatregelen het instorten van de visbestanden vermijden. De FAO schatte in 2016 dat 31% van de stocks wereldwijd overbevist zijn of ten volle bevist worden. 58% van de stocks worden benut op het niveau van een Maximale Duurzame Opbrengst en 10,5% worden nog onderbenut.
- een verdubbeling van de aquacultuurproductie. 

 

 

 

 

Aquacultuur lijkt een veelbelovende sector voor het garanderen van de menselijke voedselvoorziening, maar hiervoor moet de sector nog talrijke uitdagingen overbruggen. Hoe dan ook ziet het ernaar uit dat aquacultuur in de toekomst een steeds belangrijker rol zal spelen. Toch dienen talrijke parameters in acht genomen te worden om aan de vereisten van een duurzame productie te voldoen; en dat zowel op ecologisch, economisch en sociaal vlak. De aquacultuur is momenteel de voedselproductiesector die de grootste groei kent. De sector is momenteel verantwoordelijk voor bijna 55 % van het aquatische voedsel dat voor menselijke consumptie wereldwijd wordt verhandeld. Dit cijfer moet volgens de voorspellingen van de FAO tegen 2030 groeien tot 62 %.

 

Bijna 400 soorten worden wereldwijd gekweekt in zout en zoet water voor de productie van dierlijke of plantaardige proteïnen. In België zijn karper, forel en steur (voor kaviaar) de belangrijkste soorten die in aquacultuur gekweekt worden (44 ton in 2016, FAO 2018). Eerdere pogingen voor het kweken van tilapia en mosselen bleken niet succesvol. In Wallonië is de aquacultuurproductie tussen 2005 en 2010 met 80% gedaald. In Vlaanderen zoeken kenniscentra en innovatieve bedrijven naar nieuwe mogelijkheden (microalgen, jadebaars, gamba’s, zoetwaterkabeljauw, snoekbaars, viskweek geïntegreerd in tuinbouwprojecten, zeewier en schelpdierteelt in open zee, etc.). Deze initiatieven moet de Vlaamse aquacultuur een boost geven tot uitrol van nieuwe bedrijven actief in de aquacultuursector.

 

Algen worden veelvuldig gebruikt als voedingsstoffen en voor voedingsadditieven. De zeewierproductie neemt momenteel een hoge vlucht door de stijgende vraag naar voedsel, mede veroorzaakt door de economische groei van sommige Aziatische landen. Wetenschappelijk onderzoek buigt zich nu ook over het gebruik van (macro)algen in de productie van biobrandstof, farmacie en cosmetica.

 

 

 

 

Lees meer specifiek over de technieken en milieu-impact van: