Overslaan en naar de inhoud gaan

Laatst bijgewerkt: december 2018

 

Deze nieuwe krabbensoort op de Europese markten verscheen in de vroege jaren 2000 bij de vishandelaars in de koeltoog. Het gaat om de Kamtsjatkakrab Paralithodes camtschaticus, genoemd naar de regio in het noordelijke deel van de Stille Oceaan waar de soort oorspronkelijk van afkomstig is. Deze krab werd in de jaren 60 door Russische wetenschappers uitgezet in de Noord-Atlantische Oceaan. De Kamtsjatkakrab paste zich goed aan aan het koude water van de Barentszzee en sindsdien namen het verspreidingsgebied en de aantallen alleen maar toe. In 1979 werden de eerste Kamtsjatkakrabben in de Noorse wateren aangetroffen, een flink stuk ten westen van de oorspronkelijke introductiezone. De visserij op deze krab ging in 1994 – in een experimentele fase – van start met een quotum van 11 000 krabben, verdeeld onder de Russen en de Noren. In 2002 nam de visserij commerciële proporties aan en werd er een reglementering ingevoerd. De Noren kozen voor een systeem waarbij een quotum wordt vastgelegd per schip, terwijl de Russen opteerden voor opvolging door middel van vergunningen.

 

Noren en Russen beheren samen het bestand. In de zone ten oosten van de 26ste oosterlengte ligt de minimum aanlandingsmaat vast op 13 cm voor de beide geslachten, maar het quotum voor wijfjes is laag. Tegenwoordig mogen in Noorwegen enkel kleine kustvaartuigen (7 tot 15 meter) de visserij op Kamtsjatkakrabben uitvoeren.

 

De Russische visserij op Kamtsjatkakrab is momenteel een MSC-certificering aan het trachten te behalen. Maar er is in Rusland ook een aanzienlijke illegale visserij op deze soort. Als het label verkregen wordt, zal de traceerbaarheid van producten – van boot tot bord – sterk verbeteren, en zal het risico om illegaal geviste producten aan te kopen sterk ingeperkt worden.

 

Tot in 2012 werden de quota uitgedrukt in aantal individuen; sinds 2012 in ton. Eén Kamtsjatkakrab weegt gemiddeld 4 kg. In één ton gaan dus gemiddeld 250 krabben.

 

 

Invasieve soort

De impact van deze geïntroduceerde soort op het milieu, met inbegrip van de gevolgen voor haar prooien, zijn nog altijd niet nauwkeurig gekend. Het leefgebied van de Kamtsjatkakrab
breidt jaar na jaar uit in westelijke richting. Hun expansie verder dan de Noordkaap (Noorwegen) wordt ondertussen ingeperkt. Noorwegen laat immers een ongequoteerde visserij toe op Kamtsjatkakrabben ten westen van het aan quota onderworpen gebied.  Individuen aanwezig ten zuiden van de Lofoten-eilanden zijn hoogstwaarschijnlijk het gevolg van toevallige vrijlatingen.

De krabben veroorzaken ook schade aan de netten en lijnen van vissers. Deze indrukwekkende grote krab kan tot 10 kg zwaar worden en een spanwijdte van 1,5 m bereiken. Deze krab wordt in België, Frankrijk en Zwitserland ingevoerd, voornamelijk onder de vorm van niet gepelde poten (in de schaal).

 

 

 

 

TE ONTHOUDEN

✔ De Kamtsjatkakrab wordt bevist door Noorwegen en Rusland.
✔ Verkies Kamtsjatkakrab uit Noorwegen, want in Rusland is er een aanzienlijke illegale visserij.
✔ Het blijft moeilijk om exact in te schatten wat de introductie van deze soort, oorspronkelijk uit de noordelijke Stille Oceaan afkomstig, teweegbrengt in de Noord-Atlantische Oceaan.
✔ De stock gedijt goed in Noord-Atlantische wateren en het beheer ervan wordt strikt gereglementeerd. De consumptie kan worden aangeraden.