Overslaan en naar de inhoud gaan

Laatst bijgewerkt: december 2018

 

Tarbotten leven op zandige of grindbodems op een diepte van 10 tot 250 meter. Ze voeden zich hoofdzakelijk met sprot, haring, krabben en mosselen. Ze zijn ruitvormig en hun ogen staan op de linkerzijde van hun lichaam. Op deze kant hebben ze geen schubben, maar wel vele benige knobbeltjes. Jonge exemplaren leven dicht bij de kust, maar oudere dieren trekken naar open zee. Voorheen werden tarbotten geslachtsrijp tussen hun 3de en 5de levensjaar, maar – in de Noordzee althans – verschuift deze leeftijdsgrens naar het 2de tot 3de levensjaar. In de Golf van Biskaje beginnen de dieren te reproduceren als ze tussen 47 en 54 cm groot zijn. In de Noordzee en het Engels Kanaal is dat tussen 35 cm (mannetjes) en 42 cm (vrouwtjes). Paaien doen tarbotten in de Atlantische zone in mei-juni. Ze kunnen 1 meter groot worden, tot 25 kg wegen en 25 jaar oud worden.

 

Tarbot wordt voornamelijk vers verhandeld, in zijn geheel, als filet of in grote stukken (verticale snede).

 

 

Wilde tarbot: dure vis in aanbod

Tarbot wordt hoofdzakelijk gevangen door bodemsleepnetvissers en warrelnetvissers die actief zijn in het Engels Kanaal, de Keltische Zee en de Noordzee. De prijzen in de Belgische vismijnen liggen – naargelang  de grootteklasse – tussen 5 en 19 euro de kilo. In Franse vismijnen aan de Atlantische kust (vnl. Roscoff, Brest, Le Guilvinec) wordt tussen 12 en 17 euro de kilo geboden.

Frankrijk voert grote hoeveelheden wilde tarbot in, afkomstig uit Nederland (Noordzee), alsook uit Denemarken (Baltische Zee) waar ze bevist worden met warrelnetten met een maaswijdte van 120 mm. Belgische vissers landden in 2016 580 ton tarbot aan uit de Noordzee en het oostelijk Engels Kanaal. Er is een gemeenschappelijk quotum voor tarbot en griet. Om aan de vraag naar wilde tarbot te kunnen voldoen importeert België nog eens 273 ton per jaar, afkomstig uit Nederland, Spanje en Frankrijk (88% vers).

 


 

 

Er bestaat geen Europese minimum instandhoudingsreferentiegrootte voor tarbot of griet. Belgische, Franse en Nederlandse visserijorganisaties leggen hun leden in de Noordzee en Engels Kanaal een minimummaat op die, afhankelijk van het geval, tussen 25 en 32 cm ligt. Maar zelfs deze vrijwillig ingestelde maat zorgt nog steeds voor de bijvangst van te veel jonge dieren.

 

 

Kweek

Sinds het begin van de jaren 90 kwam de kweek van tarbot van de grond. Deze productiemethode is ondertussen groter geworden dan de wildvangst. Het duurt drie jaar om tarbot tot een grootte van 1,2 kg uit te laten groeien. Men vertrekt hierbij van jonge dieren afkomstig uit broedhuizen en brengt de wilde stock dus niet in gevaar.

Tarbot wordt gekweekt in bassins met zeewater op land. Wereldwijd gezien wordt de productie van kweektarbot gedomineerd door Aziatische landen. In Europa is Spanje veruit de belangrijkste speler en verantwoordelijk voor 66% van de Europese kweektarbot. In Frankrijk is 75% van de tarbotproductie gecertificeerd met het ‘Label Rouge’ label dat een hoge gastronomische kwaliteit garandeert.

 

Status van de bestanden

Tarbot is hoofdzakelijk een bijvangst van de visserijen op schol en tong. Het beperken van deze visserijen leidde tot de waargenomen daling in de tarbotvangsten. Ook wordt in de maanden juni en juli gericht op tarbot gevist met staande netten in de kustwateren.

 

• In de Noordzee was vanaf de jaren 80-90 een dalende trend zichtbaar in de tarbotstock, maar die is zich sinds 2005 aan het stabiliseren. Omdat de algemene visserijinspanning sterk gedaald is, wordt de stock duurzaam bevist en is er sinds 2011 een stijging in de biomassa merkbaar. Voor 2018 raadt ICES aan om de maaswijdte te verhogen, zodat meer jonge tarbot zouden kunnen overleven. In 2018 bedraagt de Europese Totale Toegestane Vangst (TAC) in de Noordzee (zone 4) en de Noorse zone (2.a) – voor tarbot en griet samen – 7 102 ton.

• In de Baltische Zee schatten wetenschappers de biomassa van tarbot stabiel te zijn sinds 2007, hoewel de data niet fijn genoeg zijn om een precieze inschatting te maken van de status van de stock.
• In het Skagerrak-Kattegat varieert de biomassa van tarbot sterk van jaar tot jaar, maar ligt ze algemeen hoger sinds 2005.
 

Het koken van deze uitzonderlijk grote vis leidde tot de creatie van een ruitvormige vispan, tarbotpan genoemd.

 

 

 

 

 

 

TE ONTHOUDEN

  • De delicate smaak van tarbot en de relatieve zeldzaamheid ervan verklaren de hoge verkoopprijs. Door deze hoge handelswaarde, wordt er door vissers gericht op de soort gevist met staande netten. De visserijinspanning mag niet worden verhoogd.
  • De Europese productie bedraagt meer dan 15 000 ton, waarvan 65% uit aquacultuur komt.
  • Eet wilde tarbot met mate.
  • Geef de voorkeur aan exemplaren die groter zijn dan 42 cm als ze uit het Engels Kanaal of de Noordzee komen, en groter dan 47 cm als ze uit de Golf van Biskaje komen. Zo ben je er zeker van dat ze de tijd hebben gekregen om zich voort te planten.
  • Kwaliteitsvolle gekweekte tarbot is een goede vervanging voor wilde tarbot. Dit product is het ganse jaar door beschikbaar. Ze worden verhandeld als relatief kleine exemplaren. Vergewis u voor uw aankoop over de precieze productieomstandigheden van de kwekerij.

WEETJES

Griet

Griet lijkt goed op de tarbot, maar heeft in tegenstelling tot tarbot wél schubben, geen benige knobbeltjes op de bovenzijde en is iets ovaler van vorm. ...[Lees meer]

 

Andere platvissoorten

Andere platvissoorten aanwezig op onze markten [Lees meer]