Overslaan en naar de inhoud gaan

Laatst bijgewerkt: december 2018

 

Op de Belgische markt kunnen verschillende soorten verkocht worden onder de handelsnaam ‘tong’:


Gewone tong (Solea solea), wordt door de consument zeer gegeerd. Het is een soort die in België bij voorkeur op restaurant wordt gegeten;
Senegalese hondstong (Cynoglossus senegalensis) en andere leden uit de familie van de hondstongen (Cynoglossidae) die onder de gezamenlijk naam ‘tropische tong’ op de markt komen, worden in Afrikaanse wateren bevist (Marokko, Mauritanië, Senegal);
Franse tong, ook wel zandtong of dwergtong genoemd (Pegusa lascaris) wordt gekenmerkt door een meer ovaler lichaam;
Dikrugtong, ook gestreepte tong of bandtong genoemd (Microchirus variegatus), heeft donkere dwarsbanden en komt minder frequent voor.

 

Gewone tong

Solea solea heeft de beide ogen op de rechterkant staan. Deze vissen zijn vooral ’s nachts actief. Ze hebben op hun witte kant rond de mond een ‘baardje’ dat hen toelaat om beweging van prooien onder het zand te voelen. Overdag schuilen ze zelf in het zand, schuilend voor predatoren. De paaigronden van tong bevinden zich voor de Normandische, Belgische en Nederlandse kust. De jongen groeien op in de buurt van riviermondingen. Tong kan 25 jaar oud worden. Ze worden geslachtsrijp op een leeftijd tussen 2 en 5 jaar, als ze tussen 24 en 30 cm groot zijn. Afhankelijk van het leefgebied wegen ze dan 160 g (Noordzee) tot 200 g (Golf van Biskaje). Volwassen exemplaren kunnen zelfs tot 2 kg wegen.

 

Er heersen strenge regels voor de visserij op tong in de verschillende bestanden:
• een minimummaat van 24 cm voor Solea solea (25 cm voor Belgische vaartuigen);
• een reglementering van de maaswijdte (80 mm voor de boomkor, 100 mm voor een staand want met een toegestane afwijking tot 90 mm). De maaswijdte van 80 mm veroorzaakt een hoge teruggooi van ondermaatse schol en kabeljauw;
• een door Europa ingestelde Totale Toegestane Vangst (TAC);
• een begrenzing op het motorvermogen van vissersschepen en op het aantal visdagen per jaar.

 

 

Stocks in goede toestand

• In de Noordzee (ICES-zone 4) is de sterfte door visserij sterk afgenomen sinds 1997, waardoor de stock nu op een duurzaam niveau zit. De biomassa van het paaibestand zit momenteel op volle capaciteit.
• Het bestand in het westelijk deel van het Engels Kanaal (ICES-zone 7.e) wordt duurzaam bevist.
• De voortplanting van de stock in de Golf van Biskaje (ICES-zone 8) zit op volle capaciteit. Het inperken van de visserijinspanning, opgelegd sinds het begin van de jaren 2000, mist zijn doel niet.

 

Stocks onder toezicht

• De stock in het oostelijk deel van het Engels Kanaal (ICES-zone 7.d), voor meer dan 50% door Franse vissers geëxploiteerd, wordt inmiddels bevist op het niveau van Maximale Duurzame Opbrengst (MSY). De paaibiomassa blijft echter aan de zwakke kant omwille van de slechte rekrutering van juvenielen tot de volwassen vanaf 2012. 
• Het bestand in het Skagerrak en Kattegat (ICES-zone 3.a) heeft een verzwakte voortplantingscapaciteit en een exploitatieniveau dat hoger ligt dan de MSY. De sterfte door visserij mag er niet stijgen omdat de rekrutering er aan het dalen is sinds 2006.
• De stock in de Keltische Zee (ICES-zone 7.f-g) wordt als gezond beschouwd, al ligt het visserijniveau er sinds de jaren 80 hoger dan de MSY. Als de visserijinspanning er niet naar beneden gaat, kan dit op lange termijn effect hebben op de voortplantingsbiomassa.

 

Stocks in gevaar

• De stock in de Ierse Zee (ICES-zone 7.a) is uitgeput. De wetenschappelijke aanbeveling luidt om er niet gericht op tong te vissen en de visserij tot een minimum te beperken. Sinds 2016 is een voorzichtig herstel zichtbaar.

• Langs de West-Afrikaanse kusten worden de bestanden van tropische tongen (let op: geen echte tongen maar hondstongen, waaronder Cynoglossus senegalensis) te zwaar bevist. Ze hebben een extreem zwak voortplantingspotentieel en bevinden zich in een kritieke toestand.

 

Vis zonder graten

Tong is een edele vis met fijn vlees en een herkenbare, maar weinig uitgesproken smaak. Tong is gemakkelijk te fileren zonder één enkele graat achter te laten. Hij wordt daarom enorm gewaardeerd door jong en oud. Tong wordt hoofdzakelijk vers – volledig, in filet of ontveld en zonder kop – verkocht. Filets zonder vel worden eveneens diepgevroren aangeboden.

 

TE ONTHOUDEN

  • De status van de verschillende tongbestanden in Europa varieert sterk.
  • Verkies tong uit de Noordzee, het westelijk deel van het Engels Kanaal of de Golf van Biskaje, waar tong duurzaam bevist wordt.
  • Consumeer tong uit de andere Noordoost-Atlantische zones met mate (oostelijk Engels Kanaal, Skagerrak-Kattegat, oostelijke Keltische Zee) omdat de stocks er biologisch nog fragiel zijn of de exploitatie er boven het duurzame niveau zit.
  • Verkies tong die minstens 30 cm groot is (>250 g) en die al eens de kans kreeg om zich voort te planten.
  • Vermijd tong uit de Ierse Zee en de Golfe du Lion waar de stocks uitgeput zijn.
  • Vermijd tropische tong (platvissen behorende tot de familie van de hondstongen) uit de West-Afrikaanse wateren. Ze worden niet duurzaam bevist.
  • Het vissen op tong met de boomkor en het gebruik van mazen van 80 mm gaan gepaard met grote bijvangsten van ondermaatse schol (kleiner dan de commerciële minimummaat).
  • Drie visserijen op gewone tong dragen het MSC-ecolabel (in Denemarken, Nederland en Frankrijk).

WEETJES

Gerichte visserij

Tong is een bodemvis die houdt van zanderige of modderige bodems. Ze worden vooral gevangen met de boomkor (België, Nederland), de pulskor (Nederland) en met het bodemsleepnet, het warrelnet of het kieuwnet (Normandië, Golf van Biskaje, Zuid-Engeland). Door de hoge handelswaarde is tong een belangrijke bron van inkomsten voor vissers, die er dan ook gericht op vissen. In 2016 werd 4 243 ton tong aangeboden in de Franse vismijnen, waar een gemiddelde prijs van 13,27 euro de kilo geboden wordt. In België werd in 2016 2 570 ton tong aangeland. Naargelang de grootteklasse worden prijzen gehaald tussen 8,50 en 15,00 euro de kilo. Belgen vissen tong vooral in de Noordzee, het oostelijk deel van het Engels Kanaal, het Bristolkanaal en de Ierse Zee. In de zomer hebben ze kort toegang tot de tongbestanden in de Golf van Biskaje. België importeerde in 2016 ook nog 1 870 ton tong (alle soorten dooreen) om aan de hoge vraag door de consument en visverwerkende industrie te kunnen voldoen.

 

Sliptong

Sliptong (let op: niet slibtong) is de bijnaam voor jonge exemplaren van de soort Solea solea die rond de 24-25 cm groot zijn, de wettelijke minimum instandhoudingsreferentiegrootte (7/8 stuks per kilo, tongetjes van 125 g). Omdat veel sliptongen nog niet de kans hebben gehad om zich voort te planten, is het af te raden deze maat aan te kopen.

 

Andere platvissoorten

Andere platvissoorten aanwezig op onze markten [Lees meer]