Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine schelpdieren

Laatst bijgewerkt: december 2016

 

Kleine tweekleppigen worden in Europa zowel recreatief als professioneel bevist. De professionele visserij op de meeste van deze tweekleppigen gebeurt vanop speciaal uitgeruste schepen of te voet. In Frankrijk zijn ongeveer 1 300 strandvissers als  beroepsvissers geregistreerd. Ook recreatief zijn heel wat mensen actief (vooral in de zomermaanden), omdat de schelpenbanken dan gemakkelijk bereikbaar zijn en er geen speciale techniek noch investering voor vereist is.

 

Omdat ze een sedentaire levenswijze hebben, is het relatief eenvoudig om de grootte van de schelpdierbestanden in te schatten en dus ook om quota vast te leggen. Zo kan men gepaste maatregelen treffen om een duurzaam beheer na te streven. De visserij op deze kleine schelpdieren is meestal strikt omkaderd door een geheel aan lokale, regionale en nationale regels. De populaties zijn zeer afhankelijk van de fysische, chemische en microbiologische karakteristieken van het milieu waarin ze leven. Veranderingen in deze parameters hebben een rechtstreekse invloed op de productiviteit van de stocks.

 

In België worden kleine schelpdieren praktisch niet bevist. Er is een invoer van 620 ton (2013), vooral vanuit Nederland (35 %), Vietnam (29 %), Frankrijk (22 %) en Portugal (7 %).

 

Lees meer onder: