zeevruchtengids.org/en/node/172
  • Nederlands
  • English
  • Français

Laatst bijgewerkt: december 2016

 

Bron: Ifremer 2013, AgriFrance 2015, EU 850/98 en Vlaamse overheid 2015

 

 

Comerciële naam

Wetenschappelijke naam

Visgebied

Minimale aanlandingsmaat

voor verkoop

(bepaald door EU)

Grootte bij

geslachtsrijpheid

VISSEN

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

NO-Atlantische Oceaan

12 cm

8-12 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee) 9 cm 9-14 cm

Antarctische diepzeeheek

Dissostichus eleginoides

Zuidelijke IJszee

60 cm

85 cm (vrouwtjes)

Bot

Platichthys flesus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimum
België: 25 cm

18 cm

Elft Alosa alosa NO-Atlantische Oceaan 30 cm 45-50 cm

Griet

Scophthalmus rhombus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimum

Belgie: 30 cm

33-41 cm

Haai: hondshaai

Scyliorhinus canicula

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

 

40 cm

NO-Atlantische Oceaan

 

54-60 cm

Haring

Clupea harengus

NO-Atlantische Oceaan

20 cm

16-17 cm

Skagerrak-Kattegat

18 cm

16-17 cm

Heek

Merluccius merluccius

NO-Atlantische Oceaan

27 cm

60 cm

Kattegat-Skagerrak

30 cm

60 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

20 cm

35 cm

Heilbot, Groenlandse

Reinhardtius hippoglossoides 

N-Atlantische Oceaan

 

65-80 cm

Horsmakreel

Trachurus trachurus

Engels Kanaal, Noordzee

15 cm

26-30 cm (vrouwtjes)

Golf van Biskaje

15 cm

25-30 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

15 cm

20-25 cm

Kabeljauw

Gadus morhua

Skagerrak-Kattegat

30 cm

60 cm

Noordzee, Engels Kanaal,
Golf van Biskaje

35 cm

60 cm

Baltische Zee

38 cm

60 cm

Kongeraal

Conger conger

NO-Atlantische Oceaan

geen minimummaat

85-95 cm

Koolvis

Pollachius virens

NO-Atlantische Oceaan

35 cm

55 cm

Skagerrak-Kattegat 35 cm 39-55 cm

Leng

Molva molva

NO-Atlantische Oceaan

63 cm

90-100 cm

Leng, blauwe

Molva dypterygia

NO-Atlantische Oceaan

70 cm

80 cm

Lodde

Mallotus villosus

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

geen minimummaat

15-20 cm

Ombervis

Argyrosomus regius

NO-Atlantische Oceaan,
Golfe du Lion (Middellandse Zee)

30 cm

80 cm

Pladijs

Pleuronectes platessa

Golf van Biskaje

27 cm

27 cm

Baltische Zee

25 cm

24-42 cm

Engels Kanaal, Noordzee

27 cm

30 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

geen minimummaat

24-42 cm

Pollak

Pollachius pollachius

NO-Atlantische Oceaan

30 cm

40-50 cm (vrouwtjes)

Golf van Biskaje

30 cm

60-65 cm

Poon, grauwe

Eutrigla gurnardus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat
België: 20 cm

24 cm

Poon, Engelse

Chelidonichthys cuculus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat
België: 20 cm

25 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

geen minimummaat

18-22 cm

Poon, rode Chelidonichthys lucerna NO-Atlantische Oceaan EU: geen minimummaat
België: 20 cm
onbekend

Makreel

Scomber scombrus

NO-Atlantische Oceaan

20 cm

30 cm

Noordzee

30 cm

30 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

18 cm

28 cm

Rog:stekelrog Raja clavata NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat

België: 50 cm

70-80 cm

Rog: gevlekte rog

Raja montagui

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat
België: 50 cm

55-65 cm

Rog: grootoogrog

Leucoraja naevus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat
België: 50 cm

50-60 cm

Roodbaars

Sebastes norvegicus

Noorse Zee

32 cm

38-41 cm

Sardien

Sardina pilchardus

NO-Atlantische Oceaan

11 cm

10-20 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

11 cm

10-15 cm

Schar

Limanda limanda

Engels Kanaal, Noordzee

EU: geen minimummaat
België: 23 cm

25-30 cm

Schartong

Lepidorhombus whiffiagonis

Skagerrak-Kattegat

25 cm

26-28 cm

Golf van Biskaje 20 cm 28 cm (vrouwtjes)

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

NO-Atlantische Oceaan

30 cm

33-46 cm

Kattegat-Skagerrak

27 cm

33-46 cm

Steenbolk

Trisopterus luscus

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat
België: 20 cm

25 cm (vrouwtjes)

Tandbaars Epinephelus spp. Golfe du Lion (Middellandse Zee) 45 cm hermafrodiet
Tarbot Scophthalmus maximus Engels Kanaal, Noordzee,
NO-Atlantische Oceaan
30 cm 42 cm (vrouwtjes)

Tonijn, blauwvin

Thunnus thynnus

NO-Atlantische Oceaan,
Golfe du Lion (Middellandse Zee)

30 kg (zegen)
8 kg (hengel, beug, lijn)

25 kg

W-Atlantische Oceaan

 

190 cm

Tonijn, geelvin

Thunnus albacares

Atlantische Oceaan

 

100 cm

Tonijn, grootoog

Thunnus obesus

Indische Oceaan

 

100-130 cm

Centrale Pacifische Oceaan 

 

130 cm

Tonijn, witte

Thunnus alalunga

Atlantische Oceaan

2kg

85 cm

Tong

Solea solea

Golf van Biskaje

24 cm

24 cm

Engels Kanaal, Noordzee

24 cm

30 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

20 cm

30 cm

Tong, Franse

Dicologlossa cuneata

Golf van Biskaje

15 cm

15-20 cm

Tongschar

Microstomus kitt

NO-Atlantische Oceaan

EU: geen minimummaat
België: 25 cm

24 cm

Victoriabaars

Lates niloticus

Victoriameer

 

60 cm

Wijting

Merlangius merlangus

Golf van Biskaje

27 cm

20 cm

Keltische Zee

27 cm

31 cm

Skagerrak-Kattegat

23 cm

28-30 cm

Noordzee

27 cm

25 cm

Zalm, Atlantische Salmo salar NO-Atlantische Oceaan 50 cm 73 cm

Zeebaars

Dicentrarchus labrax

Noordzee, Engels Kanaal, Ierse Zee,
Keltische Zee
42 cm 40-42 cm (vrouwtjes)

Golf van Biskaje

36 cm

40-42 cm (vrouwtjes)

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

25 cm

37-40 cm (vrouwtjes)

Zeebarbeel, gestreepte

Mullus surmuletus  

NO-Atlantische Oceaan

geen minimummaat

15-22 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

11 cm

13-20 cm

Zeebarbeel, gewone

Mullus barbatus

NO-Atlantische Oceaan

geen minimummaat

18-22 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

11 cm

19-23 cm

Zeebrasem:
gewone zeebrasem
Sparus pagrus Golfe du Lion (Middellandse Zee) 18 cm hermafrodiet

Zeebrasem: goudbrasem

Sparus aurata

Golf van Biskaje

20 cm

30-35 cm (hermafrodiet)

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

20 cm

20-25 cm (hermafrodiet)

Zeebrasem: Spaanse zeebrasem

Pagellus acarne

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

35 cm

15-30 cm (hermafrodiet)

Zeebrasem: witte zeebrasem

Diplodus sargus

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

23 cm

10-15 cm (hermafrodiet)

Zeebrasem: zeekarper

Spondyliosoma cantharus

Golf van Biskaje

23 cm

40 cm (hermafrodiet)

Engels Kanaal, Noordzee

geen minimummaat

25 cm (hermafrodiet)

Zeeduivel

Lophius piscatorius
Lophius budegassa

Golf van Biskaje

500 g

50-70 cm (mannetjes) 

Engels Kanaal, Noordzee

500 g

35-60 cm

Golfe du Lion (Middellandse Zee)

500 g

75-80 cm

Zeeforel Salmo trutta NO-Atlantische Oceaan 35 cm 16 cm

Zonnevis

Zeus faber

NO-Atlantische Oceaan

geen minimummaat

29-37 cm (vrouwtjes)

Zwaardvis

Xiphias gladius

Atlantische Oceaan

119-125 cm

(lengte onderkaak)

180 cm

(lengte onderkaak) 

SCHAALDIEREN

Kreeft, Europese

Homarus gammarus

NO-Atlantische Oceaan

40 mm (kopborststuk)

onbekend

Skagerrak-Kattegat 87 mm (kopborststuk) onbekend
Golfe du Lion (Middellandse Zee) 105 mm (kopborststuk) onbekend
Langoest Palinurus elephas NO-Atlantische Oceaan 95 mm (kopborststuk) onbekend
Golfe du Lion (Middellandse Zee) 90 mm (kopborststuk) onbekend

Noordzeekrab

Cancer pagurus

NO-Atlantische Oceaan

13-14 cm

8,5-9 cm (vrouwtjes)

Noorse kreeft (langoustine)

Nephrops norvegicus

West-Schotland, Ierse Zee,
Golf van Biskaje, Golfe du Lion
(Middellandse Zee)

20 mm (kopborststuk)

26 mm (kopborststuk)

Noordzee, Noorse Zee, Engels
Kanaal, Keltische Zee

25 mm (kopborststuk)

onbekend

Kattegat-Skagerrak

40 mm (kopborststuk)

onbekend

Rode koningskrab

Paralithodes camtschaticus

NO-Atlantische Oceaan

13 cm

onbekend

Spinkrab

Maja brachydactyla

NO-Atlantische Oceaan

12 cm

variabel

SCHELPDIEREN: slakken en tweekleppigen

Kokkel

Cerastoderma edule

NO-Atlantische Oceaan

2,7-3 cm

2-3 cm

Mantelschelpen Chlamys spp. NO-Atlantische Oceaan 4 cm onbekend

Mantel, bonte

Mimachlamys varia

NO-Atlantische Oceaan

3,5 cm

onbekend

Mantel, wijde

Aequipecten opercularis

NO-Atlantische Oceaan

4 cm

3 cm

Sint-jacobsschelp

Pecten maximus

NO-Atlantische Oceaan, Golfe du
Lion (Middellandse Zee)

10 cm

onbekend

Ierse Zee, Engels Kanaal Oost

11 cm

onbekend

Strandschelpen Spisula spp. NO-Atlantische Oceaan 2,8 cm onbekend

Tapijtschelp, geruite

Ruditapes decussatus

NO-Atlantische Oceaan, Golfe du
Lion (Middellandse Zee)

3,5 cm

2,3-2,8 cm

Venusschelp , wrattige

Venus verrucosa

NO-Atlantische Oceaan

4 cm

onbekend

Golfe du Lion (Middellandse Zee) 2,5 cm onbekend

Wulk

Buccinum undatum

NO-Atlantische Oceaan

4,5 cm

5,2 cm (vrouwtjes)

Zee-oor Haliotis spp. NO-Atlantische Oceaan 9 cm onbekend
Zwaardschede, kleine Ensis ensis NO-Atlantische Oceaan 10 cm onbekend

SCHELPDIEREN: inktvissen

Octopus

Octopus vulgaris

NO-Atlantische Oceaan

750 g

onbekend

Centraal O-Atlantische Oceaan 450 g onbekend

Zeekat

Sepia officinalis

NO-Atlantische Oceaan

geen minimummaat

18 cm (vrouwtjes)

STEKELHUIDIGEN

Zee-egel Paracentrotus lividus NO-Atlantische Oceaan 4 cm (zonder stekels) onbekend
Golfe du Lion (Middellandse Zee) 5 cm (zonder stekels) onbekend