Pelagisch sleepnet | Zeevruchten gids

zeevruchtengids.org/nl/wetenswaardigheden-zeebaars

Laatst bijgewerkt: december 2018

Sleepnetten

Algemeen zijn sleepnetten te beschrijven als trechtervormige netten die worden voortgesleept door een ‘trawler’. Dit type vissersvaartuig kan een of meerdere sleepnetten voorttrekken. Als twee trawlers gezamenlijk één groot sleepnet voorttrekken, spreekt men van ‘spanvisserij’. Nadat het sleepnet lang genoeg is voortgesleept, wordt het achterste deel van het net (‘de kuil’) uit het water gehaald en geleegd op het dek of in het scheepsruim.

 

Mogelijke milieu-impact van sleepnetten:


- bijvangst van te kleine individuen van de doelsoorten;
- bijvangst van (te kleine) individuen van soorten die niet tot de doelsoorten behoren;
- dieren die al in het begin van de sleep gevangen zijn, kunnen in de kuil vermorzeld worden door de rest van de vangst. Zodoende zijn ze niet meer verkoopbaar (verlies).

 

Mogelijke milieu-impact van sleepnetten die in contact staan met de bodem:


- beroering van de zeebodem en vernieling van het habitat (afhankelijk van het type habitat minder of meer gevoelig).
- aantasting of eliminatie van sedentaire soorten, zoals algen, riffen van koralen, sponzen, kokerwormen, etc.